Värmesystem

Solenergi

För att generera värme med hjälp av solenergi kan man antingen använda sig av solceller eller solfångare. Solceller omvandlar solenergin till el och den elen kan exempelvis driva en värmepump. Solfångare omvandlar solenergi till värme och behöver inte kombineras med andra uppvärmningskällor. Men under vintern räcker inte solenergin eftersom solvärmetillskotten är ganska litet då. Så man behöver alltså ett annat värmesystem under vintern.

Fördelar

 • Låga driftkostnader
 • Förnybar energikälla
 • Möjlighet till statligt bidrag

Nackdelar

 • Dyrt
 • Måste kombineras med andra värmekällor under vintern
 • Effektivitet beror på vädret

Fjärrvärme

Fjärrvärmecentraler produceras och delar ut varmt vatten till kunderna via ledningar. Det varma vattnet värmer upp huset. Fjärrvärme är ett enkelt värmesystem och har ett relativt lågt pris per förbrukad kWh. Priset skiljer sig beroende på vart i Sverige man bor.

Fördelar

 • Tar lite plats
 • Lite utsläpp
 • Litet underhåll

Nackdelar

 • Inte tillgängligt överallt i Sverige
 • Kan ge problem med fuktbalansen

Värmepumpar

Det finns fyra olika huvudgrupper av värmepumpar och alla skiljer sig lite åt.

Markvärmepump (berg- eller jordvärmepump)

Genom ett djupt borrhål, nergrävda slingor i trädgård, sjö eller grundvattentäkt hämtar markvattenpumpar energi från berggrunden. Energin transporteras till pumpen och den levererar varmvatten till huset. Markvärmepumpar kostar mycket men ger störst energivinst. Fördelar: Låga driftkostnader och minskar behovet av köpt energi och el. Nackdelar: Kostar mycket (ca 150 000 kr).

Luftvärmepump

Denna värmepump använder sig av utomhusluften. Den är enkel att installera och kostar mindre än en markvärmepump. Men den är inte lika energieffektiv. Fördelar: Ger både värme och varmvatten, kort återbetalning och lång livslängd. Nackdelar: Ganska dyrt (ca 100 000 kr).

Frånluftsvärmepump

Luftvärmepumpar utnyttjar energin i frånluften från husets ventilation. Med detta värmealternativ krävs installation av ventilationskanaler för frånluft. Fördelar: Förlorar inte effekt när det är kyligt ute, ger ventilation, producerar värme och varmvatten och har relativt låg installationskostnad. Nackdelar: Inte lika effektivt som bergvärme och jordvärme och passar endast hus med lämpligt ventilationssystem.

Luft/luftvärmepump

Denna värmepump är avsedd som tillskott vid direktverkande el. Det är den billigaste värmepumpssystemet men nackdelen är att den kräver mycket skötsel och underhåll. Fördelar: Energikostnaden minskar, billigt jämfört med andra alternativ och kan användas i hus med element. Nackdelar: Värmer inte upp varmvatten och planlösningen spelar stor roll eftersom värmen endast kommer in från ett ställe.

Ved och pellets

Ved, flis eller pellets matas in i en panna och bränns. Detta räknas som ett förnyelsebar energikälla eftersom man använder sig av biobränsle. Det krävs en del arbete men det är ett prisvärt alternativ.

Fördelar:

 • Lätt att kombinera med solenergi
 • Förnyelsebar energi
 • Låg energikostnad

Nackdelar:

 • Kräver arbete
 • Dyrt (70 000 – 150 000 kr)